Bestiář - Compendium mortis - část první

Co vás zajímá nejvíce

Historie světa (25) Místopis (29) Povídky (45) Hrdinové (21) Systém VAH (12) Bestiář (35) Nové rasy (29) Náboženství (14) Doplňky (7) Larpy a jiné aktivity (14)

Celkem hlasů: 231

Kniha návštěv

Nemrtví tvorové si udržují pověst nejděsivějších obyvatel Kionu. Chodící mrtvoly, přízraky i mocní tvorové noci po staletí děsí obyčejné lidi i mnohé dobrodruhy. Kolují o nich tisíce děsivých příběhů, málokdo však ví, co jsou skutečně zač. V první části studie se podíváme na nemrtvé "pod lupou" a ukážeme si nejběžnější a všeobecně známé druhy těchto temných bytostí.

Compendium mortis aneb z nekromantských spisů - část první

Nemrtví jsou ve své podstatě tvorové, kteří zůstali na půli cesty, mezi životem a smrtí. Existuje mnoho druhů nemrtvých, v závislosti na tom, co s jejich tělem a myslí smrt udělala a jak blízko smrti se dostali. V zásadě můžeme říci, že někteří z nich stále mají svou duši a tím i vlastní vůli a osobnost, zatímco duše jiných se již vydala na sou cestu, ať již míří kamkoli, a nechala na světě pouze svou tělesnou schránku. Dalším kritériem je míra inteligence a sebeuvědomění, podle čehož se rozdělují na vyšší a nižší nemrtvé. Dále můžeme nemrtvé dělit podle podstaty těla na fyzické, éterické a nemrtvé s pseudofyzickým tělem (částečně éterické).
Nemrtví přicházejí na svět různými způsoby. Asi nejčastější je povolání mrtvého pomocí umění nekromancie. Takto lze však se současnými znalostmi oživit pouze bezduché nižší nemrtvé. Vyšší nemrtví vznikají nejčastěji spontánně, nebo přímo záměrně, pomocí rituálů. Rituální postup není v současné době znám, ale v minulosti jej používali například sinthri. Spontánně může nemrtvý vzniknout následkem působení negativní energie (například na některých místech). Někteří nemrtví mají určitou schopnost reprodukce pomocí přeměny živých (vampýři, ...).
Co se týče tělesné fyziologie, každý druh nemrtvých je specifický, přesto mají něco společného. Neživot nemrtvých je závislý na energii, která je povolala ze smrti. Většinou jde o negativní energii, u nemrtvých vyvolaných pomocí magie jde o magickou energii. Magickou energii musí nemrtvý získávat od čaroděje, který jej vyvolal nebo z jiného zdroje, kterým jeho pán vládne. Způsoby získání negativní energie se různí. Někteří nemrtví vstřebávají energii místa, kde vznikli (duchové), někteří ji získávají přeměnou magické (lichové) nebo životní energie (přízraky) a někteří ji získávají podobně jako živí - příjmem potravy (ghúlové), která se přeměňuje na negativní energii. Poslední typ získávání energie je závislý na funkci některých tělesných soustav, nezbytná je především alespoň částečná funkce trávicí soustavy.
Nemrtví nestárnou a neumírají věkem. Přesto nejsou časem nedotknutelní. U některých druhů postupně dochází vlivem působení negativní energie k mutacím a deformacím (u ghúlů se například přeměňují prsty na kostěné drápy). Většinou jde spíše o vývoj než degeneraci. Inteligentní vyšší nemrtví mohou dále získávat dovednosti a znalosti jako za života, například lichové mívají větší znalosti než jakýkoli z živých mágů.

Zombie, kostlivci, mumie

Zombie a jim podobní jsou nejběžnější nemrtví, pravděpodobně proto, že je dokáže oživit téměř každý nekromant. Málokdy vznikají spontánně. Jedná se o prosté bezuché chodící mrtvoly v různém stupni rozkladu (a dále se rozkládající, pokud lze). Doslovně poslouchají příkazy svého pána a nemají vlastní vůli. Po pánově smrti se přeruší jejich přijem energie a tím pádem "umírají".
Nepřijímají potravu a nefunguje u nich žádný z vnitřních orgánů. Všechnu energii jim dodává magie, která je vytrhla ze smrti. Ze smyslů funguje pouze zrak a sluch, necítí bolest. Komunikace jsou schopni jednoduchými telepatickými zprávami (jedno až čtyři slova na větu, bez skloňování a časování) na krátkou vzdálenost.

Ghúlové

Ghúlové jsou často zaměňováni se zombiemi, přestože jejich podstata je jiná. Patří mezi nižší nemrtvé s vlastní vůlí. Většinou vznikají spontánně a dále se nerozkládají.
Tělo ghúla potřebuje potravu převážně ve formě mrtvých organických zbytků. Fungují u něj všechny smysly a dokáže jednoduše komunikovat. Funkce vnitřních orgánů je zastavena (mimo z části fungujícího trávicího traktu, který slouží k přeměně potravy na energii). Často dochází ke změnám vnější fyziologie, např. přeměna prstů na kostěné drápy, deformace zubů, ...

Vampýři

Vampýři jsou zajímavým typem vyšších nemrtvých. Jen málo nemrtvých je tak rozporuplných, jako oni. Nedochází u nich k deformaci osobnosti, jako například u lichů, takže si vampýr plně uvědomuje svou nemrtvou podstatu a s tímto faktem se nikdy nemusí smířit. Vampýři mají určitou schopnost reprodukce. Pokud vampýr vysaje živou bytost "do sucha" a dá jí pár kapek své krve, změní tuto bytost na vampýra. Většina z nich si velmi pečlivě vybírá, komu předat tento dar (či prokletí).
Vampýři potřebují k neživotu krev jiných bytostí. Částečně u nich funguje dýchací a trávicí soustava, ostatní jsou zastaveny. Vampýři negenerují žádné tělesné teplo, jejich pokožka je bledá až šedá. Dochází u nich k deformaci horních špičáků, které slouží k příjmu potravy (prokousnutí tepny, většinou krkavice), někdy se deformují také nehty do podoby jakýchsi drápů. Důležitá je jejich citlivost na denní světlo, které způsobuje na jejich pokožce těžké popáleniny (i přes oblečení) a vampýry tak velmi rychle zabíjí.

Lichové

Lichové jsou jedni z nejmocnějších vyšších nemrtvých. Přeměna v nemrtvé způsobuje deformaci osobnosti, což má za následek posun přesvědčení směrem ke zlu. Málokterý lich si také uvědomuje, co jako nemrtvý ztrácí. Většina lichů má značný magický potenciál, převážně v oblasti temných umění. Usuzuje se, že lich vzniká pouze rituální přeměnou, protože spontánní vznik nebyl nikdy zaznamenán, stejně jako reprodukční schopnosti. Hypotetickou možností je vzkříšení pomocí silného energetického potenciálu, současná magická věda však není na dostatečné úrovni, aby bylo možné něco takového ověřit.
Tělo licha je pseudofyzické - z části hmotné a z části éterické. To je pravděpodobně důsledek deformace při přeměně, může k tomu však docházet i postupně vlivem negativní energie, neboť dnešní lichové jsou již několik set let staří. U lichů nefunguje žádná z vnitřních soustav (navíc většinou žádnou nemají). Nepotřebují přijímat potravu, neživot jim zajišťuje přeměna vlastní magické energie (= nižší rychlost obnovy magické energie, která bývá kompenzována větším limitem). Disponují všemi smysly krom chuti, čichu a vnímání tepla. Vzhledem k jejich částečně éterické podstatě je sluneční světlo slabě zraňuje, ale především značně snižuje jejich sílu.

Duchové

Duchové jsou nejslabší z éterických nemrtvých. Mohou být vyvoláni zkušenějšími mágy nebo vznikat samovolně. Mají vlastní vůli a většinou jsou spíše značně škodolibí než skutečně zlí. Zdržují se převážně ve starých budovách. Většinou připomínají sotva viditelný obrys postavy tvořený mlhou či dýmem, vlivem deformací však mohou nabývat nejrůznějších podob (viz dále). V běžné podobě jsou téměř neviditelní a není snadné je odhalit.
Vzhledem k jejich nehmotné podstatě nemá smysl zabývat se fyziologií. Nepotřebují žádnou potravu, energii čerpají z místa, kde se zdržují (to znamená výskyt pouze na místech s alespoň slabou negativní energií). Ze smyslů mají pouze zrak a sluch. Jejich dotyk způsobuje tepelný šok až omrzliny. Obvykle mívají také slabé telekinetické schopnosti (mohou pohybovat předměty v tom smyslu, že jimi vrhnou do prostoru a doufají, že něco zasáhnou). Sluneční světlo je rozpouští. Duchové jsou velmi tvární a snadno u nich dochází k mutacím vlivem negativní energie. Pokud duch přetrvává delší dobu na silně nabitém místě, může mutovat neskutečným způsobem.

Přízraky

Poměrně mocné éterické bytosti. Vznikají samovolně na místech s vysokou koncentrací negativní energie. Patří mezi nižší nemrtvé s vlastní vůlí a jsou značně zlí. Jejich šedivé nehmotné tělo je pouze slabě viditelné, dokud se dostatečně nenasytí životní energií (viz dále).
Podobně jako u duchů nemá cenu zabývat se fyziologií. Musí se však krmit životní energií jiných bytostí, kterou přeměňují na negativní energii potřebnou k neživotu. Tu postupně vstřebávají pokud jsou v jejich blízkosti. Jejich dotyk působí nervový šok a částečnou nebo i úplnou paralýzu. Slunce jejich éterické tělo ničí.

Diskuse pro článek Compendium mortis - část první:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile10.gif./] [.smile04.gif./] [.smile01.gif./] [.smile05.gif./] [.smile06.gif./] [.smile08.gif./] [.smile09.gif./] [.smile02.gif./] [.smile03.gif./] [.smile07.gif./]
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?

Souboj


TOPlist

Add to Google
Taria
Dračí Doupě 2