Historie - Věk draků a elfů

Co vás zajímá nejvíce

Historie světa (25) Místopis (29) Povídky (45) Hrdinové (21) Systém VAH (12) Bestiář (35) Nové rasy (29) Náboženství (14) Doplňky (7) Larpy a jiné aktivity (14)

Celkem hlasů: 231

Kniha návštěv

Věk draků a elfůČekáme. Vtom poruší ticho zlověstný zvuk bubnů a dým se rozplyne. Stojíme čelem k nejstrašnější armádě zla na této zemi. Země se černá skřety. Mezi nimi stojí obři v kostěných zbrojích s bubny. Sem tam mezi nimi lze zahlédnout i nějakou jinou, silnější pekelnou stvůru, ale ty jsou až vzadu. Tam stojí ti nejmocnější ďáblové a v jejich středu stojí on, on! Ani ho nevidím, ale mohu cítit jeho zlověstnou sílu, kterou má, jako poslední ze svého prokletého plemene noci. Nad nimi pak krouží zlí draci. V jejich čele nepochybně stojí temný drak Zargoz.
Pak zaduní i naše bubny a trubky a bitva, snad poslední, začíná...

Elfí bard Lilian na začátku Poslední bitvy draků

Věk draků a elfů

Po časech míru a rovnováhy se na svět Kionský vrátilo mocné a prastaré zlo. A to v podobě posledního Člověka Noci Xartha spolčeného s mocným temným drakem Zargozem. Ti spolu s Temnými bohy Srážci v astrálních sférách vybudovali pomocí mocné magie své sídlo, kde mnoho let přebývali a tvořili tam své zlé služebníky a otroky. Až nakonec tak vznikla mocná armáda čekající až bude poslána na Kion. Ale ani Xarth ani Zargoz je nedokázali vypustit ze sfér. A tak Xarth požádal svá temná božstva a ti mu zprostředkovali vstup na Kion. Vytvořili temné portály, historicky první relativně stabilní průchody ze sfér, kterými prošla Xarthova armáda. Armáda se seskupila v Córinově pěsti a začala budovat novou tvrz v této děsivé propasti. Xarth si brzy začal hledat nové spojence a spřádat plány na vpád do Kionu.
Prvním soustem se pro Xartha stal národ krále Achira, který již dlouhé roky bojoval s prastarou rasou sinthri, která nabídla své spojenectví Xarthovi, pokud jim dá vítězství nad jejich letitými nepřáteli. Xarth použil část své temné moci, která ve spojení s mocnou nekromancií sinthri přetvořila národ krále Achira, tak jak ho znáte dnes a to v Království prokletých. Z krále Achira se pak stal nejmocnější z lichů a svrchovaný král nemrtvých. Tím získal Xarth dost moci i spojenců, aby mohl zničit celý Kion. Byl čas jednat, ale stále zbývali Tři mudrci, kdesi ukrytí. Sluneční drak Denesir a Věční elfové se spojili našli všechny klíče od Komnat Tří mudrců a společně je otevřeli. Avšak Tři mudrce tam již nenalezli. Xarthovi se totiž podařilo se jich zmocnit. Jeho další noví spojenci s ďáblem Raxokem mu je totiž nabídli na důkaz své oddanosti. Avšak ani on nebyl dost silný aby mohl vzdorovat magii Tří mudrců a nemohl je zničit ani v jejich magickém spánku. Zuřící Xarth se tedy rozhodl rozpoutat válku...
Xarthovy legie tedy vytáhly. Na druhé straně Věční elfové a Denesir se svými draky vytvářeli nová spojenectví s dalšími rasami, jako byli například Argané a další?
Jako první padly nynější Bezejmené ostrovy, které se staly Xarthovým odrazovým můstkem do dalších zemí. Ještě dnes jsou na těchto ostrovech zbytky Xarthových tvrzí? Dalším cílem byl Macar. Macar vzdoroval dlouho celé dva roky se Xarth pokoušel dobýt než dosáhl úspěchu. Byla to velká porážka a Xarth si s ní otevřel cestu do celého Caravonu. Xarth ani teď naváhal a zaútočil...
Z tohoto období prakticky nejsou historické prameny. O zkáze podávají částečně zprávu jen svitky Věčných elfů, které jsou nyní uloženy v posledím z jejich sídel na Kionu, Nalantanu. Po dlouhých bitvách a konfliktech vše směrovalo k poslední bitvě. Xarthova moc sílila a nakonec to bylo to, co ho ve skutečnosti porazilo. Xarth ve své pýše urazil nejen sinthri, ale také nemrtvého krále Achira. Zatím co Achir ho prostě opustil i se svými nemrtvými služebníky, sinthri počkali na ten nejvhodnější okamžik, který nastal právě v Poslední bitvě draků, jak bývá tento rozhodující střet nazýván. Xarth byl poražen, ačkoliv za to národy Kionu zaplatily vysokou cenu. Nejvyšší cenu ovšem zaplatili draci. Z jejich plémě nezbylo mnoho a ti kteří přežili se uchýlili do ústraní, léčit si své rány a mnoho z nich postupně zdivočelo. Několik z nich také údajně odlétlo do Dračího města, chránit jeho poklady, ale to je jiná legenda. Sluneční drak Denesir v této bitvě hrdině skonal nedlouho po vítězném souboji se samotným Xarthem a nenechal žádné vznešené potomky, které by vedly jeho rasu. Stejně tak Věční elfové opustili svá poničená sídla a usídlili se na skrytém ostrově Nalantan. Argani odešli zpět do Severních zemí. Zničený Caravon zůstal tedy lidem, trpaslíkům, elfům a dalším mladým rasám.
Xarthova temná duše byla tedy opět vrácena sférám a temný drak Zargoz smrtelně zraněn odlétá a údajně skonává osamocen v Córinově pěsti. Co je s Xarthovou duší nyní a zda se jí podařilo vrátit do oné sféry, kde sídlil se svými legiemi o tom se mohou mocní tohoto světa jen dohadovat. Nikdo totiž neví kam až sahá jeho moc a moc jeho temných božstev. Stejně tak ďábel Raxok zaplatil za své zlé skutky a zbytek jeho národa se buď násilím, nebo dobrovolně vrátil zpět do sféry zvané Peklo, která stále sice čas od času otevře svůj chřtán a vypustí něco ze svých hrůz, ale jeho pánem již dávno není Raxok. Co se stalo se sinthri nikdo neví. Údajně byli ti, kteří opustili Xartha v Poslední bitvě stíháni jeho temnými služebníky, stejně tak jako národy s kterými válčili, především pak Věčnými elfy. Král Achir se vrátil do svého království, do nějž od těch dob nevkročila noha živé bytosti.
Mezitím na Caravonu začala vznikat nová království a sídla ras, které nebyly tolik poznamenány válkou. Především lidé se velmi rychle rozšířili a vytvořili silná království, vyhubivše stvůry, které prchly z bitev s Xarthem. Jediní koho se jim nepodařilo vyhubit je nynější velmi početná rasa orků. Lidé brzy zapoměli na velké bitvy svého věku a zbyly jim jen legendy, které se zhruba v takovéto podobě dochovaly až do Věku lidí...

Spolupracovali Nisen, Morten a Gortek

Diskuse pro článek Věk draků a elfů:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile10.gif./] [.smile04.gif./] [.smile01.gif./] [.smile05.gif./] [.smile06.gif./] [.smile08.gif./] [.smile09.gif./] [.smile02.gif./] [.smile03.gif./] [.smile07.gif./]
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?

Souboj


TOPlist

Add to Google
Taria
Dračí Doupě 2