Místopis - Caravon

Co vás zajímá nejvíce

Historie světa (25) Místopis (29) Povídky (45) Hrdinové (21) Systém VAH (12) Bestiář (35) Nové rasy (29) Náboženství (14) Doplňky (7) Larpy a jiné aktivity (14)

Celkem hlasů: 231

Kniha návštěv

CaravonCaravon je srdce světa Kion, najdete zde největší směs ras a národů, také je největší doposud známý kontinent v Kionu. A je to také kontinent jehož vývoji se nejvíce věnujeme a myslím, že si to zaslouží...

Caravon

mapa

Caravon je alespoň podle doposud známých informací největším kontinentem na Kionu. Každopádně je nejznámější a díky tomu, že je obýván mnoha vyspělými civilizacemi je to také centrum, kde se střetávají různé kultury a kde kvete obchod a civilizace se tam rozvíjí nejrychleji. Je to prostě takové srdce Kionu. Leží na něm různá království, především lidská, ale i různých dalších ras.

Tři království
Jedním z nejvýznamnějších lidských království je také Astalonie, které se budem hlouběji věnovat v dalších místopisech a i mapových rozšířeních. Dále pak to jsou, v jejím sousedství říše Keldarijská a nově odtržené království Hornie, která se teprve nedávno v občanské válce odtrhla od Keldarie a vytvořila vlastní stát, kde žijí nyní převážně barbaři - horalové. Její odtržení bylo možné právě díky jinému válečnému konfliktu, který v té době Keldarie vedla a to byla dlouholetá válka s Astalonií, vyprovokovaná králem Astalonie Mordredem Černým a která nyní přešla jen v obchodní blokádu, když na trůn vstoupila Mordredova dcera Gerziel Ukrutná, jak dlouho tomu tak zůstane, toť otázkou.

Thorie
Dalším královstvím, které leží částečně na a částečně pod povrchem Caravonu je Thorie. Tato trpasličí říše je pro ostatní říše nejen mocným obchodním partnerem, ale také hraje velkou roli v udržování pořádku na Caravonu. Jejich mocné válečnické bratrstvo - Khallova pěst má dlouhé prsty a vědí, to nejen nestvůry v podzemí, ale i orkové ve všech koutech Kionu.

Ilsea
Protikladem podzemním a horským sídlům Thorie jsou velké hvozdy a nádherná jezera Ilsey - elfí říše. Ilsea je království, kde žije většina elfů, kteří v současnosti žijí ve světě Kion. Mezi elfy a trpaslíky sice panuje určitý odstup, ale vzhledem ke vzdálenosti jejich říší se obě rasy omezují pouze na šíření různých pověr a pomluv o těch druhých a nikdy nedošlo k ozbrojeným konfliktům mezi příslušníky této rasy, naopak v jistých obdobích spolu dokonce ve velmi omezené míře i obchodovali.

Svobodná města a Rash
Svobodná města jsou tři velká lidská města, ležící na východním pobřeží Caravonu. Společně uzavřela dohodu o vzájemné vojenské pomoci v případě nouze a také mají silné obchodní vazby mezi sebou. Díky tomu nikdy nevytvořila žádné království a rovnocenně mohou obchodovat s každým královstvím na Caravonu. Pokud chcete cokoli sehnat, zamiřte tam. Součástí Svobodných měst byl donedávna i Rash, pověstí město zlodějů a nekalých živlů, který se nedávno odtrhl a pod nadvládou samozvaného "šlechtice" Ambrona Grootfeina vytvořil samostatné knížectví. Jaký je osud Rashe a jeho křivolakých uliček je zatím velmi nejasné, ale zdá se že Ambron Grootfein má velké a velmi smělé plány.

Gevena
Gevena je dalším ze samostatných uzemních celků, netvořící ovšem žádné království, nebo něco podobného. V Geveně totiž vládne církevní řád Gevenanů. Gevena je pak také známé jako "Město Bohů" a podobně. Gevena taky patří mezi nejbezpečnější místa na Caravonu, kde se zločinnost blíží nule. Gevenané mimo jiné nesídlí jen v Geveně, ale mají také mnoho pevností na Bezejmenných ostrovech, které jako paladinové chrání před zlem z Córinovy pěsti, pokud by znovu povstalo.

Město Vyhnanců
Město Vyhnanců leží mimo všechna lidské království a je to vskutku město, kam se uchýlilo mnoho odpadlíku a ztracených existencí ze všech různých království. Je ukryté kdesi v bažinách největšího jezera na Kionu, nikdo krom samotných "Vyhnanců", ale neví jak do něj proniknout, údajně leží kdesi v podzemí. Městu navládne žádný vládce ani tyran, ale vládnou mů různé klany, které mezi sebou bojují o nadvládu nad městem a ještě se nestalo, že by všechna moc přešla do rukou jediného člověka.

Čaromor
Čaromor je zvláštní magické území na severu Caravonu, které vzniklo již před mnoha tisíciletími za válek Lidu Slunce a Lidu Noci. I když jsou oba národy již vyhlazené mocná magie proudí těmito místy dosud a je velmi, velmi nevyzpytatelná...

Vršíčky
Vršíčky je kopcovitá oblast, sousedící s elfí zemí Ilseou a přebývá tam malý ale soběstačný národ hobitů, neboli pulčíků. Je to poklidná zemička, která se také mimo jiné těší přizni a ochrany elfů, kteří s ní také čile obchodují.

Další území
Ostatní území, kterým jsem se ještě nevěnoval zatím nejsou obývaná moc civilizovanými rasami. Mezi ně patří například orci, nebo divocí kentauři z plání. Nicméně i na ně prijde časem řada.Do divočiny lze zařadit prakticky každou klasickou fantasy rasu, jejíž přirozené prostředí odpovídá tomu na mapě.

Diskuse pro článek Caravon:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile10.gif./] [.smile04.gif./] [.smile01.gif./] [.smile05.gif./] [.smile06.gif./] [.smile08.gif./] [.smile09.gif./] [.smile02.gif./] [.smile03.gif./] [.smile07.gif./]
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?

kion


TOPlist

Add to Google
Taria
Dračí Doupě 2