Místopis - Gevena

Co vás zajímá nejvíce

Historie světa (25) Místopis (29) Povídky (45) Hrdinové (21) Systém VAH (12) Bestiář (35) Nové rasy (29) Náboženství (14) Doplňky (7) Larpy a jiné aktivity (14)

Celkem hlasů: 231

Kniha návštěv

GevenaGevena je svobodné město ležící jihu kontinentu Caravon. Má vlastní autonomii a svou vládu svěřila do rukou církve...Gevena je také známá, jako město bílých citadel a jeho nádhera a okázalost je ohromující pro každého cizince, který má tu možnost navštívit ji...nechť bohové střeží i tvé kroky cizinče!

Svobodné město Gevena

Leží na jižním pobřeží Caravonu. Je to velké a také nádherné město. Navíc ovládá rozsáhlá území v jeho okolí. V Geveně nevládne žádný král, ani jiný druh panovníka. Vládne tam církev, kterou v tomto směru představuje Gevenanský řád. Vypadá to tak, že tři nejvyšší církevní hodnostáři spravují město i okolí. Jedná se o nejlepšího z paladinů, který je vojevůdcem v době války. Poté o hlavního kněze, který se stará i o politiku. A nejlepšího z mnichů, ten pečuje o bezpečí řádu zevnitř a mnoho dalších záležitostí. Geveňané nesídlí pouze v Geveně, ale také mají spoustu pevností na Bezejmenných ostrovech, které brání před Xarthem a také sídlí na Macaru.
Ale zpět k městu. Gevena patří k největším městům na Caravonu vůbec. Ve středu města se tyčí nádherné bílé citadely řádu a ve městě jsou snad všechny chrámy všech lidských bohů na Kionu (vyjma Dertese.). Město je středem mnoha poutních cest různých věřících. Na první pohled je čisté a vznešené. Nenajdete zde žádnou spodinu - ta byla přesunuta do okolních vesnic a městeček. Na ulice zde často potkáváte rytíře v nádherných lesklých zbrojích, kteří město střeží, nebo jdou prostě do chrámu Arana, či jiného boha. V tomto městě moc zlodějů nenajdete, nejen kvůli všudypřítomným rytířům, ale také díky odsunutí spodiny z města. Nicméně jsou zde místa, kde můžete na nějaké zlodějské odvážlivce narazit. Tím nejznámějším je velké popraviště na hlavním náměstí... Hlavní náměstí leží přímo před řádovou školou, kde se cvičí knězi, mnichové a rytíři (paladini). Řádová škola je největší budovou ve městě. Je obehnaná pěti bílými citadelami a dvojitými mohutnými hradbami. Zároveň je také sídlo celého řádu.
Z velkého náměstí vede 10 uliček k 10 chrámům lidských bohů. Každý chrám je velká, výstavní budova a má svůj vlastní kněžský řád. Veleknězi těchto bohů řídí svůj řád naprosto soběstačně, ale v jistých situacích jsou v zájmu dobra povinni poskytnout řádu plnou podporu. Především arciknězi řádu, který je nad nimi.
Poslední chrám, který je ve městě náleží Branvionovi a je trochu stranou. Jedná se v podstatě o magickou školu.
Teď bych ještě rád řekl něco o chudině a poměrech mimo město. Na území Geveny se má chudina, asi jako každá jiná v průměrném království. Možná o trochu lépe, jsou tu totiž poměrně rozvinutá řemesla, což není špatná práce. Ovšem jsou zde také velké zlaté doly, v nichž pracuje mnoho chudáků. Právě zlaté doly jsou zdrojem bohatství Geveny. Také chci zmínit ty největší chudáky. To jsou ti co spáchali nějaký závažný zločin a dostali se do věznice v Rytířově tvrzi. Což je velká tvrz na ostrově v jednom blízkém zálivu. Je to proslulé vězení řádu Geveňanů (a také plně funkční pevnost). Vězní se zde nejen lidští lumpové a vyvrhelové, ale i všemožné stvůry, magické i nemagické. Jak jsem poznamenal Rytířova tvrz je plně vyzbrojená a obranyschopná pevnost. Právě zvony Rytířovy tvrze ohlašují, když se někde na moři objeví nepřítel.
To bylo o Geveně a jejím řádu prozatím všechno. Více o řádu a jeho působení se můžete dozvědět v připravované sekci Spolky a organizace.

Diskuse pro článek Gevena:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile10.gif./] [.smile04.gif./] [.smile01.gif./] [.smile05.gif./] [.smile06.gif./] [.smile08.gif./] [.smile09.gif./] [.smile02.gif./] [.smile03.gif./] [.smile07.gif./]
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?

caravon


TOPlist

Add to Google
Taria
Dračí Doupě 2