Místopis - Rash

Co vás zajímá nejvíce

Historie světa (25) Místopis (29) Povídky (45) Hrdinové (21) Systém VAH (12) Bestiář (35) Nové rasy (29) Náboženství (14) Doplňky (7) Larpy a jiné aktivity (14)

Celkem hlasů: 231

Kniha návštěv

RashRash město s nejhorší pověstí, na celém východním i západním pobřeží...Jeho křivolaké uličky jsou pověstné tím, že nikdy nevíte zda na vás smrt čeká za tím, nebo tamtím rohem...Jisté je jenom to, že čeká i na vás...

Rashské svobodné knížectví

Rash byl dondedávna jedním ze svobodných měst, ležících na východním pobřeží Caravonu. Ale nedávno z něho učinil "šlechtic" Ambron Grootfein své nezávislé knížectví a sám se pasoval na knížete, den po násilném úmrtí správce města. Svým dalším nohsledům určil další šlechtické tituly a místa, která mají spravovat.
Rash je a vždy byl proslulým městem zlodějů a nekalých živlů, kde nikomu nelze důvěřovat. Nový tyran na tom nic nemění a tak ve městě i nadále působí moho zlodějských cechů a gild. K jejich popisu a k popisu dalších organizací přistoupíme o pár řádků později.
Narozdíl do Rashe, jako města, se knížeti a jeho rádoby hrabatům daří okolní kraj a dědiny terorizovat poměrně dobře. Obyčejní lidé jsou utlačováni a otročeni, velkou vojenskou silou, kterou kníže vládne. Lidé úpí pod vysokými daněmi, které je ožebračují, i zlovůlí knížecích zbrojnošů. Lidé se snaží tajně prchnout ze země, ale usekané hlavy těch, kterým se to nezdařilo, zdobící pohraniční pevnosti, jsou odstrašujícím příkladem, co by se jim mohlo stát.

Město Rash
Rash je velkým přístavním městem. Především kupecká "Novosvětská společnost" obchoduje i s Gardushem a ostatními svobodnými městy. Její lodě vyplouvají dokonce i do vzdáleného Zakalu a na spoustu ostrovů, jako je například Delor. Vůdcem této obchodnické gildy je Santo Gisborn.
V přístavu je však i spousty pirátů a také pašeráků. Právě na pašování se specializuje tamní zlodějský cech, kterému neřekne nikdo jinak než Krysy. Přístav je jejich domovem, který dobře střeží.
Jinou nezlodějskou organizací, jejíž činnost je však neméně špinavá, jsou Otrokáři. Asi není nutné blíže popisovat, co asi tak mohou dělat. Společně tvoří ve městě silnou gildu. Najímají si své vlastní žoldáky, které poznáte díky jejich vyholeným hlavám. Bývají to často barbaři.
Velmi významnou organizací je Řád Svaté Trojice. Což je mocný církevní řád uctívající tři, podle nich, nejmocnější bohy Kionu. Altimara, Mitara a Arana. Řád nesouhlasí s praktikami knížete a jeho postoj vůči němu je negativní-nejradši by ho sesadili a udělali z Rashe církevní město, pod jejich vládou. Navenek si získává podporu lidí bojem se zloději a jejich příkladnými potrestáními. Řád Svaté Trojice má svojí čtvrť na západě města. Čtvrť je celá obehnaná hradbami a v jejím středu jí vévodí mocná citadela. Řád má ve svých službách a také vychovává mnichy, paladiny a kněze. Řádu vládne jeho představený velekněz-Elrad Khandar.
Ve městě mají své sídlo i mágové a theurgové Bratrstva magie. Mají zde svou magickou akademii, alchymistické laboratoře a ti nejlepší i své magické věže. Svá sídla velmi dobře chrání proti komukoli cizímu. Samozřejmě hlavně za pomoci magie, proto se tam žádný zloděj neodváží. Velmistrem na akademii a zároveň představeným řádu je Arx Alamgan.
Mocnou zlodějskou organizací, která má v Rashi silné zázemí, je cech Černého prstu. Je to nejstarší zlodějský cech ve městě. Avšak některé jiné cechy se rozhodly jeho tradici porušit a spolčili se proti němu. Nyní v Rashi probíhá krvavá cechovní válka, v které možná dojde k zániku tohoto cechu. Kdo ví...
Jedním z hlavních iniciátorů akcí proti cechu Černého prstu je cech Dětí noci. Právě tento mladý a silný cech se na čas spojil s Krysami a spolu zasadili Černému prstu silnou ránu. Každý kdo chce do cechu vstoupit musí splnit kromě vstupního úkolu i zkoušku zvanou Temná stezka. Zkouška spočívá v tom, že adepti na přijetí jsou se zavázanýma očima a zbraní v ruce vpuštěni do nějaké místnosti, plné pastí a jen někteří mohou přežít. Zkoušce přihlížejí i mistři cechu.
Jiným zlodějskými cechem jsou například Krvavé dýky. To je cech assasinů a zabijáků, nespecializují se prakticky na nic jiného, než jsou nájemné vraždy. I když cech nemá mnoho členů, ti kdo k nm patří jsou o to nebezpečnější. Je to i díky zkoušce, zvané Krvavý kruh. Zabiják-adept je vpuštěn do kruhového kolbiště o 5-ti stupních. Na každém stupni ho čeká těžší soupeř, kterého musí porazit, tím dokáže že umí zabíjet, dostane svou katanu a stane se členem proslulého cechu. Krvavé dýky nechávají v těle svých obětí (nejlépe v krku) obyčejnou zkrvavenou dýku (už víte proč se jmenují, tak jak se jmenují?:)
Poslední z vyloženě zlodějských organizací, kterou zde chci zmínit je cech Skrytých tváří. Skryté tváře jsou specialisté na krádeže a vloupačky. Říká se, že se skryti a nezpozorováni dokážou dostat i na ta nejstřeženější místa. Jsou to tak trochu zloději, umělci. Lehce je poznáte podle jejich černých škrabošek, které při nočních akcích nosí.
Další, ale už nezlodějskou organizací je Konkláve Noci. Což je podle všeho mocná organizace, ale její činnost není tak úplně jednoznačná. Tato organizace je v Rashi teprve chvíli (pár měsíců), ale už se jí zloději bojí. Už několik lumpů (a to poměrně význačných) bylo nalezeno mrtvých. Konkláve Noci mimo jiné však působí i proti Řádu Svaté Trojice, kterému již způsobili několik škod (kupodivu všech). A tak co je cíly organizace a kdo jsou jejími členy zůstává prozatím skryto. Pozn. pro Pána hry: Tato organizace působí proti všem zlodějským organizacím ve městě (ale pouze střídmě, žádné vyvražďování) a především proti Řádu Svaté Trojice.
Málem bych zapomněl zmínit, že i kníže má svou organizaci, která ho má chránit a bojovat proti nekalým živlům. Ta byla založena nedávno po nastolení jeho vlády. Zatím není příliš funkční a zdá se, jako by byla Rashským zlodějům spíše k smíchu.
Nyní zmíním jinou organizaci, která není organizací v pravém slova smyslu. Jedná se o takzvanou Lucernu, což je sdružení pochybných hostinců a bordelů. Sdružují se pouze na ochranu jejich vlastní existence. Právě v této oblasti se zdržuje spoustu lumpů. Také proto, že je to neutrální území a žádné krvavé vyřizování účtů mezi cechy zde není možné. Je to prostě skvělé místo, kde si můžeš užít i odpočinout, pokud ovšem nejsi knížecí špeh...
A ještě něco - ve městě se také nacházejí přísně utajené svatyně zlodějského boha Dertese. Stejně jako Lucerna je to neutrální území, avšak ještě lépe střežené. Jednou za čas v tamních arénách probíhají zlodějské hry (souboje atd.). Mimo jiné je tam i obsáhlá knihovna se spoustou spisů, nejen o zlodějích. V době her tam je také největší zlodějský trh ve městě (a snad i vůbec). O to vše se tam starají tajemní Dertesovi kněží. Poloha svatyň je známa pouze a jenom zlodějům. Ten zloděj, který by to snad chtěl vyzradit, je prý na místě stižen smrtí.
Tak to by bylo vše k organizacím působícím v Rashi. Jak je vidět ať jste zloděj, nebo obchodník, každopádně se vyplatí někam patřit.
Rash samotný je město, kde i stíny mají oči. Kde si ničím nemůžete být úplně jisti, obzvláště ne svým krátkým špinavým životem...

Na závěr: Na závěr bych jen řekl, že v Rashi jsme nějaký čas (přes prázdniny) hráli. Konkrétně družinku zlodějů a to přímo ve městě. Takže chci poděkovat i test playerům Kilianovi, Gardonovi a Nirakovi Co říct dál? Také si někdy zkuste zahrát kompletní družinku zlodějů je to zábavné a nechybí ani dobrá atmosféra. Také pracujeme na kompletním plánu města Rash a chceme zpracovat nějaká dobrodružství pro zloděje - právě z naší testovací hry. Takže zlodějové a pokoutníci - máte se na co těšit!

Diskuse pro článek Rash:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile10.gif./] [.smile04.gif./] [.smile01.gif./] [.smile05.gif./] [.smile06.gif./] [.smile08.gif./] [.smile09.gif./] [.smile02.gif./] [.smile03.gif./] [.smile07.gif./]
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?

Kion velká mapa-ochutnávka


TOPlist

Add to Google
Taria
Dračí Doupě 2