Místopis - Thorie

Co vás zajímá nejvíce

Historie světa (25) Místopis (29) Povídky (45) Hrdinové (21) Systém VAH (12) Bestiář (35) Nové rasy (29) Náboženství (14) Doplňky (7) Larpy a jiné aktivity (14)

Celkem hlasů: 231

Kniha návštěv

ThorieThorijští trpaslíci patří bezpochyby mezi nejsrdnatější a nejodvážnější národy na celém Kionu. Jejich odvaha, nebo spíše bojové šílenství, hraničící s naprostým nezájmem o vlastní zdraví a život, jim vydobyla i síně hluboko pod pohořím Thorie...seznamte se nezdolnými thorijskými trpaslíky!

Thorie

Thorie je trpasličí říše, ležící v severovýchodní části Caravonu, pod Thorijským pohořím a v jeho okolí. Thorijští trpaslíci jsou mimořádně zdatnými bojovníky, uctívajícími především boha války a chaosu - Khalla. Právě Kahallovi berserkerští válečníci tvoří v Thorii nejmocnější vrstvu populace. V Thorii panují přísné zákony. Díky své pověstné tvrdosti si trpaslíci dokázali podmanit celé pohoří s jeho klany.
Jak šel čas, našli Thorijští trpaslíci hluboko v podzemí velké zdroje zlata. Donutili podmaněné trpaslické klany, aby pro ně těžili. A říše začala vzkvétat. Thorijci válčili a chránili říši, z jiných trpasličích klanů se stali horníci a řemeslníci. Postupně se mezi sebou začali mísit a nyní už existuje jenom málo původních, čistě thorijských rodin, které se však považují za něco jako šlechtice a z jejichž řad se volí i král. I přes to jsou thorijci považováni za jedny z nejlepších válečníků vůbec. Také vynikají ve výrobě zbraní a zbrojí. Na svém území mají několik velkých měst, která jsou centry říše a později je blíže popíši.
A jak vypadá Thorie nyní?
Zatím je stále uzavřená a bojovná (válčí především s okolními kmeny orků). I když vyčerpala mnoho ze svých zdrojů zlata, stále si je drží a těží dál. Stále je také jejím hlavním uzákoněným bohem Khall a potomci thorijských berserkrů jí vládnou pevnou rukou, stejně jako před staletími.
A nyní k uspořádání společnosti. Jak už jsem řekl, nejvyšší postavení mají válečníci - potomci původních thorijců, a také kněží (především ti Khallovi). Pod nimi jsou pak další významní činitelé státu, kteří nepochází z přímé thorijské linie. Pak jsou řemeslníci, obzvláště pak kováři a zbrojíři. Ti jsou uspořádáni do cechů (například cech kovářů), často si specificky označují své výrobky (runy) a uctívají různé bohy jako patrony svých řemesel. Poté už jsou jen obyčejní trpaslíci, jako třeba horníci, nebo pastevci divokého skotu na horských pláních.
A teď k městům. Na pobřeží leží jedno z největších měst říše. Nazývá se Kormovy přístavy. Původně to bylo jen větší město jednoho ze slabých trpasličích klanů, ale ten si pak podmanili thorijci. A jak šel čas, město se rozrostlo až do dnešních rozměrů. Teď je z něho významný přístav a je tudíž centrem obchodu s jinými zeměmi. Ač trpaslíci velcí mořeplavci nejsou (a často si raději někoho najímají), dokáží jejich těžké, kupecké lodě doplout podle pobřeží i do Geveny. Toto město je celé na povrchu a je obehnané kamennými hradbami. Každý, kdo do něho připlouvá nemůže přehlédnout jako maják velkou sochu trapasličího boha Korma(viz. bohové trpaslíků). Město má poněkud menší rozměry, než města lidská, ale co je tam opravdu velké (kromě Kormovy sochy) jsou dílny. Je zde také několik chrámů - Kormův, Khallův samozřejmě a také několik svatyň, v okolí dílen je to honosná Narpulova svatyně, a v místní magicko alchymistické škole jsou svatyně Beregora a hlavně Darmora, který je patronem školy. Městu z pověření thorijského krále předsedá rada 10-ti Šedobradých, což jsou jakýsi správci města. Takže co je ve městě významného: Určitě pozoruhodné jsou oba chrámy, pak také Darmorova akademie menšího lidu, budova Rady Šedého vousu, rozsáhlé dílny i s jejich cechy, jediný obchodnický cech, který se věnuje i mořeplavbě a vůbec celý obchod. Za zmínku stojí i velmi kvalitní opevnění a obranný systém na ochranu přístavu.
Kormovy přístavy, ač velké město nejsou však městem hlavním. Tím je Kha-kho-norr. Toto velké město, jehož jméno již asi podruhé nevyslovím, se rozkládá pod Thorijskými horami, přímo ve středu pohoří. Nezdálo by se, že je až tak velké svou rozlohou, ale zdání klame, město se totiž táhne hodně hluboko. Proto se jmenuje, tak jak se jmenuje.
Kha-kho-norr znamená v překladu něco jako "Město ve středu země". To samozřejmě není zdaleka pravda, ale o něčem to vypovídá (Teď nemyslím trpasličí pyšnost:). Obyvatelé města, od chudáků, až po samého krále žijí ve 49 patrech města, přičemž se už buduje i 50-té. Takže jaké je uspořádání města. V horních 30 vrstvách žijí ti bohatší trpaslíci, přičemž ve 20. vrstvě má palác sám král. Tyto části města jsou udržované a naprosto výstavní jsou zde chrámy, nebo svatyně skoro všech bohů a další významná honosná místa. V dalších 19 vrstvách se to již mění. Celých 10 vrstev zabírají jenom dílny, od kováren po dílny kamenické a posledních 9 vrstev patří té největší chudině. Žijí tam různí lumpové a chudáci, téměř nikdo tam už nechodí a není to zrovna nejslušnější a výstavná část města. Ale chudina se přesto množí a tak se buduje i 50. patro. Mělo by být stejné jako předchozích 9 - malé jeskyně (domy) namačkané co nejúsporněji na sebe, pár pochybných hospod a to je vše, žádné chrámy, nic.
I toto město je velmi dobře chráněné, především jeho horní vrstvy a pak královský palác. Poslední věcí, kterou co se týká hlavního thorijského města zmíním je vyzález, nejen skluzaček, ale i dřevěných výtahů dalších zařízení, která zpříjemňují život většině trpaslíků žijících v tomto mnohopatrovém městě.
A ještě něco pořád mluvím o Thorijském panovníkovi, jako o králi, ale jeho pravý titul je Rüdh (s tzv. tvrdým u). Což je v podstatě to samé jako král, ale kdyby ho někdo po lidsku oslovil "králi" asi by to vzal jako urážku.
Toť prozatím vše o drsném Thorijském království pod horami. Brzy přibudou další materiály,například bližší mapka Thorie s dalšími městy, nebo také něco o válkách trpaslíků s orky...
Další zmínky o Thorii najdete například v místopisu Strží (hory za hranicemi lidského království Astalonie, kdy nyní žijí orkové, s kterými Thorie stále válčí). Ve Stržích se totiž nachází jedna malá država Thorie, která se nazývá Khallův majestát a je to v podstatě vesnice s chrámem na vrcholu stejnojmenné hory.

Diskuse pro článek Thorie:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile10.gif./] [.smile04.gif./] [.smile01.gif./] [.smile05.gif./] [.smile06.gif./] [.smile08.gif./] [.smile09.gif./] [.smile02.gif./] [.smile03.gif./] [.smile07.gif./]
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?

kion


TOPlist

Add to Google
Taria
Dračí Doupě 2