Náboženství - Božstva lidí

Co vás zajímá nejvíce

Historie světa (25) Místopis (29) Povídky (45) Hrdinové (21) Systém VAH (12) Bestiář (35) Nové rasy (29) Náboženství (14) Doplňky (7) Larpy a jiné aktivity (14)

Celkem hlasů: 231

Kniha návštěv

Náboženství je nedílnou součástí každého světa. Bohatý pantheon Kionu nabízí vašemu knězi mnoho možností, komu sloužit. Spasíte lidstvo ve jménu mocného Altimara, nebo budete rozsévat smrt pod Sharovou zástavou? A nezapomeňte, bůh může osvítit kohokoli...

Bohové lidí

V Kionu mezi lidmi i většinou ostatních ras je běžné uctívání vícero bohů (polyteismus), každý bůh má nějaké vlastnosti a také patronát nad určitými druhy činností apod. (například bohyně plodnosti...) většina lidí proto uctívá a má doma symboly více bohů. Nicméně pokud se obzvláště odevzdá, nebo zalíbí jednomu z bohů, tak se onen bůh může stát jeho patronem. Na některých místech vybírají rodičové bohy-patrony svých dětí hned po narození. Podobně se může stát nějaký z bohů patronem i vašeho hrdiny. Zde je přehled těch nejvýznamnějších bohovů lidí, uctívaných na Caravonu, především v Astalonii, Keldarii i ve svobodných městech, a okolí. Další méně významní bohové budou zmíněni později (nebo v rozšíření) a zvláště budou zmíněna i božstva uctívána v Gardushi, Zakalu apod.


Altimar - je pán Slunce a dne. Hlavní bůh lidí, protože díky Slunci je úroda, světlo a život. Je vznešený, důstojný a milosrdný. Vždy chrání dobro. Jeho církev je nejbohatší ze všech a staví překrásné sluneční chrámy. Jeho symbolem je vycházející slunce.

Mitar - je pán stříbrné noci. Kionský měsíc nosí jeho jméno a mluví se o něm, jako o jeho tváři. Je vznešený bratr Altimara. Má taktéž velkou moc. Mimo jiné je patronem řádu Genovanů (je v jejich znaku). Je také nazýván Soudcem, protože vidí vše, co se v noci děje. Má o poznání menší chrámy, zato jeho jméno zní v každé soudní síni. Jeho symbolem je stříbrný měsíc Mitar.

Silvaril - je Mitarova družka. Je paní hvězd, mající vesmírnou moc. Občas ji kvůli tomu uctívají theurgové a také věštci. Je také moudrá, protože umí číst budoucnost z hvězd. Žádné vlastní chrámy nemá, bývá zobrazována je v Mitarových chrámech po jeho boku. Její znamení je pěticípá hvězda s okem vprostřed (symbol věštby).

Elsena - je věrnou družkou Altimara. Je bohyní země. Plně vládne jejím elementem a chrání, před jeho výkyvy. Zná zvěř a rozumí umění. Je věrná a upřímná. V jejích snahách jí často pomáhají bohyně míru - sestry Ikadosa a Ilvarin. Má vlastní chrámy, kde je vždy hojně darů. Její znamení je zelený list a hrst hlíny.

Aran - je bůh boje rytířství a cti. Je druhým patronem řádu Geveňanů. Disponuje všemi ctnostmi správného rytíře. Je druhým nejmocnějším bohem lidí. Má mnoho chrámů a rytířských řádů. Jeho znakem je meč a štít.

Sailen - je bohyně větru. Uctívají ji především námořníci, ale také zemědělci, aby jim její větry přinesly dešťové mraky. Chrámy mívá většinou na pobřeží, jen výjimečně lze najít její svatyně jinde. A když už, bývá to například na svazích hor, kde její větry nemilosrdně vládnou. Její symbolem je vír větru, ženoucí mrak, nebo také plachtu lodi. Jejím partnerem je bůh vod Tirtar.

Tirtar - je bůh všech vod, jak oceánů (to především), ale i jezer a řek. Ve svém podmořském království je mocným vládcem a jeho chrámy, jsou spolu s chrámy jeho družky Sailen v každém přístavním městě. Jeho znakem je vír vody, v jehož středu je rybí oko.

Zirtar - je bůh ohně. Pán pyroforů. Také je bratrem Tirtara boha vod, ale jsou velmi rozdílní a nemají se rádi. Tak žijí každý v jiném živlu. Má své chrámy a jeho ohnivá moc je silná. Jeho znakem je plamen ohně. Takový plamen je prý posvátný a ničí tvory zla. Vládnou jím pouze jeho kněží.

Ikadosa - je bohyně smíru přírody s lidmi, uctívají ji rolníci, když chtějí obdělat novou půdu, ale i druidi. Dává soužití a harmonii. Nemá chrámy, ale její církev existuje. Ikadosina církev se stará o rovnováhu a mír např.: mezi lesem a dřevorubci. Jedná se především o mírumilovnější druidy, kteří jí slouží. To vyžaduje toleranci a moudrost, kterou ona dává. Jejím znakem je ruka, napřažená ve znamení míru, před níž je strom a klas.

Ilvarin - je bohyní-sestrou Ikadosy. Stará se o mír mezi lidmi a ostatními rasami. Je mírumilovná a dobrá, ale jen pro to by ji asi nikdo neuctíval. Je totiž také ochránkyní dětí a plodnosti. Právě díky tomu ji uctívá obyčejný lid. Chrámů má velmi málo, ale pokud člověk přijde v míru, je to dobré útočiště. Stejně jako její sestra se vyhýbá násilí. Jejím znakem je ruka napřažená v míru a bílá holubice před ní (symbol ochrany).

Eldoret - tento elfí bůh má zde své místo, protože je také pánem druidů všech ras. Svatyně má pouze přírodní (krom těch u elfů) a jsou jimi například lesní kruhy kolem posvátných dubů. Jeho znakem je strom v jehož středu je oko, jako symbol moudrosti druidů.

Dertes - je bohem lupičů a podvratných živlů. Je to jeden z těch bohů, co se rozhodli jít vlastní cestou. Jeho uctívání je tajné, ale zloději jsou pověrčiví a uctívá ho téměř každý z nich. Chrámy přirozeně nemá, ale několik zlodějských svatyň by se našlo. Nemá žádný symbol, protože ho uctívá mnoho různých cechů.

Branvion - je bůh moudrosti a magických věd. Uctívají čarodějové, mágové i theurgové. Jeho magická moc i moudrost vzbuzují respekt a úctu (jíž se výše zmíněná povolání těší). Nemá žádné chrámy, jeho moc je v magických věžích, alchymistických observatořích atd. Jeho znakem je kniha přes níž je položena magická hůl, vedle níž leží magická koule.

Diskuse pro článek Božstva lidí:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile10.gif./] [.smile04.gif./] [.smile01.gif./] [.smile05.gif./] [.smile06.gif./] [.smile08.gif./] [.smile09.gif./] [.smile02.gif./] [.smile03.gif./] [.smile07.gif./]
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?

Pavoučí hvozd


TOPlist

Add to Google
Taria
Dračí Doupě 2