Náboženství - Pojednání o sférách astrálních a smrti

Co vás zajímá nejvíce

Historie světa (25) Místopis (29) Povídky (45) Hrdinové (21) Systém VAH (12) Bestiář (35) Nové rasy (29) Náboženství (14) Doplňky (7) Larpy a jiné aktivity (14)

Celkem hlasů: 231

Kniha návštěv

Toto pojednání sepsal nejvýznamnější badatel a cestoval světy astrálními, jímž není nikdo jiný, než Astrielus Světopravec. V tomto spisu vás obecně seznámí se sférami, s tím co se děje po smrti s duší smrtelníka a jak lze cestovat sférami.

Pojednání o sférách astrálních a smrti

Pozn.: Toto pojednání pravděpodobně přesahuje všechny vědomosti, které by mohl mít běžný člověk, elf, trpaslík, nebo jakákoliv rasa žijící nad, pod, nebo na povrchu Kionském. Je tedy určeno spíše pro Pána hry (PJ apod.).

Co jsou sféry a jejich povaha řečeno velmi obecně:
Astrální sféry je obrovské téma, které se nyní pokusím obecně shrnout a seznámit vás s ním. Pokud bych měl jiným slovem vyjádřit, co jsou vlastně astrální sféry, nazval bych je jinými rovinami existence. Ve své podstatě je Kion také jednou z astrálních sfér. Ovšem ne všechny sféry jsou tak materiální. Astrální sféry pro zjednodušení můžeme číslovat, podle toho jak jsou vzdáleny (ačkoliv pojem vzdálenost je pojem v tomto případě poněkud zavádějící) od sféry Kionu, který by se tedy dal označit jako nultá sféra. Obecně platí, že čím vyšší sféra, tím méně je materiální. Tím pádem se skrze ní dá obtížněji cestovat a dostat se do další. Pak jsou sféry, u kterých již mozek obyčejného smrtelníka nestačí ani aby si je představil. Nikdo z lidí, jiných ras a dokonce ani těch, které obývají sami sféry neví, kam až sféry sahají a kolik by jich mohlo být. Všeobecná představa je, že pokračují až kamsi do vesmírného nekonečna. Tam také putují duše mrtvých, ovšem o tom později, stejně tak jako o sférách pekelných.

Propracovanější teze:
Když uvažují, jak nejlépe popsat, kde sféry leží a jak jsou uspořádány, tak mě napadá přirovnání k cibuli. Slupky jsou jednotlivé sféry a Kion jako tedy nultá sféra leží kdesi ve středu cibule. Ač by to mnozí učenci rádi slyšeli, nemohu s čistým svědomím označit Kion, jako střed sfér. Tím je podle všeho jedna ze sfér lidem známých pod pojmem Peklo. Těch je zhruba patero a jsou označovány zápornými čísly jako -I, -II atd. Tento objev vůbec vrhl zajímavé světlo do mých bádání. Zjistil jsem totiž, že stejně tak jako Peklo, nemá více rovin bytí jedinou sféru. Tím pádem i označování sfér čísly může být naprosto absurdní, ale nechme to magikům v jejich grimoárech jak chtějí.
Další zajímavé zjištění, které je ještě o mnoho odvážnější než předchozí teze se týká toho, že sféry plynou a pohybují se. Mnoho nižších materiálních sfér má dokonce jistou stálou podobu, která se mění jen díky jejich pohybu. Teoreticky je tedy možno tyto sféry zmapovat, pokud pomineme jejich neskutečnou rozlohu. Ve svých spisech již pracuji na sféře I, kterou jsem nazval Harrgoa.

Brány a cestování sférami:
Jak víme stabilní a stálé brány do jiných světů, nebo portály vedou jen do sfér pekelných, kde je v chodu udržují ďáblové, aby mohli na náš svět.
Dalšími cestami do sfér jsou různé trhliny, které vznikají náhodně a jsou důsledkem nějaké nerovnováhy, nebo přepětí magické energie. Mnoho příčin vzniku těchto trhlin je nevysvětlitelná a zahalena tajemstvím a zatím se zdá, že se tvoří vskutku náhodně, bez vzájemných souvislostí. Trhliny mohou mít různou velikost i podobu a v našem světě pochopitelně vypadají naprosto odlišně, než v jiných rovinách bytí. Také není podmínkou, aby vedly do nejbližší ze sfér. Mohou to být tunely vedoucí až daleko za všechny materiální roviny, takže je velmi nebezpečné se tam jen tak bez přípravy vydat. Ale to byste samozřejmě museli vůbec rozeznat, že se o nějakou trhlinu jedná.
Do sfér se také samozřejmě lze dostat magicky vytvořeným portálem, více o tomto umění by vám možná řekli magici, nebo prastaré rasy. Dnes již tento způsob vstupu do sfér není příliš běžný, jelikož potřebuje velké množství magické energie a je tudíž nepraktický.
Mnoho mágiků také umí putovat sférami mimo své hmotné tělo, nebo tvořit jednostrané tunely pro démony, duše (pokud jsou povolávány do mrtvých těl je toto umění nazýváno nekromancií, jak jistě víme) či jiné bytosti, které vyvolávají.
Asi nejběžnějším způsobem, jak se lze vypravit na cestu sférami je smrt v tomto světě.

O smrti:
Dle mého názoru není smrt něco, čím by všechno pro smrtelníka končilo. Naopak je to náročná cesta skrze sféry, kdy postupně naše duše nabývá viditelnou podobu a snaží se proniknout až do Nekonečna. Na této cestě mohou hrozit mnohá nebezpečenství. V materiálních světech jsou duše vesměs ještě neviditelné a samozřejmě neuchopitelné a tak dále. Nicméně ve vzdálenějších rovinách bytí jsme viditelnější a viditelnější. Nejedná se samozřejmě o viditelnost v běžném slova smyslu, jako například zrakem. Ale zajímavým zjištěním je že duše má jakousi auru, kterou vyzařuje do okolí a kterou mohou cítit i démoni, bohové a několikero dalších vzácných bytostí. Ta vyjadřuje zajímavou mimosmyslovou informaci o naší duši. Především je silnější, čím více jsme byli zákonní ve svém přesvědčení a konání, tedy buď dobří, nebo zlí. Velmi zlé duše mají díky tomu velmi komplikovanou cestou sférami a je velká pravděpodobnost, že ji polapí démoni a stane se jedním z nich. Dále jsou v auře zakódovány i naše pocity a emoce a mocné bytosti mohou zachytit i některé ze vzpomínek z našeho života. Těmi mocnými bytostmi rozumějte především bohy. Ti nás také díky této informaci mohou nalézt na naší cestě k nim a dokonce nám pomoci dostat se až do jejich dómů. Já osobně ale dám přednost prozkoumat, co je za Schody Věčnosti v Nesmírném Nekonečnu.

Obyvatelé sfér:
Nejmocnějšími obyvateli sfér jsou samotní bohové, kteří sídlí daleko za všemi materiálními světy. Tam jsou jejich dómy, kam zvou duše zemřelých hrdinů, aby se s nimi mohli radovat až do konce věků.
Dalšími obyvateli sfér jsou obecně démoni. Mají různé podoby a více je popisuje spis Formula Diaboli. Démoni vznikají z mrtvých duší, kterým se nepodaří dorazit tam, kam směřují.
Mrtvé duše jsou duše smrtelníků z materiálních sfér a směřují kamsi do nekonečna, nebo do dómů svých bohů, pokud jim dobře sloužili. Co je vlastně ono Nekonečno nikdo neví a teorie moudrých se různí. Mytologická teorie například Věčných elfů je, že je to cesta kudy odešel Bůh - Stvořitel Córin, hledat svého temného bratra.
Materiální bytosti jsou bytosti hmotné, žijící ve světech se stejnou povahou, jakou mají i ony. Může se jednat například i o lidi, elfy, ale i bytosti, které jsou doposud obyvatelům Kionu neznámé, protože žijí v jiné rovině bytí.

Astrielus Světopravec, Věčnými elfy zvaný také Hvězdonoš

Diskuse pro článek Pojednání o sférách astrálních a smrti:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile10.gif./] [.smile04.gif./] [.smile01.gif./] [.smile05.gif./] [.smile06.gif./] [.smile08.gif./] [.smile09.gif./] [.smile02.gif./] [.smile03.gif./] [.smile07.gif./]
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?

Souboj


TOPlist

Add to Google
Taria
Dračí Doupě 2