Systém VAH - Kionská magie

Co vás zajímá nejvíce

Historie světa (25) Místopis (29) Povídky (45) Hrdinové (21) Systém VAH (12) Bestiář (35) Nové rasy (29) Náboženství (14) Doplňky (7) Larpy a jiné aktivity (14)

Celkem hlasů: 231

Kniha návštěv

Kionská magieMagie patří ke Kionu stejně, jako kudla v zádech k Rashi. Umění ovládat tuto sílu studují mnozí, ale přesto zůstává mnoho aspektů magie záhadou. Toto jest tedy pojednání o roztodivných druzích magie Kionské, pojaté dle pravidel Systému VAH ...

Kionská magie

V nejširším slova smyslu lze říci, že magie je určitá forma energie. Nikdo neví, odkud tato energie pochází, ale je jisté, že prostupuje celým světem i jeho obyvateli. Někteří inteligentní tvorové se mohou naučit tuto energii ovládat a měnit ji. Pomocí magie lze ovlivňovat čas i prostor a dokonce lze pomocí ní vytvářet hmotné objekty (podle slavného theurga Albertuse Einestiena platí, že energie = hmota). Energií se mágova mysl průběžně dobíjí (čerpá ji ze svého okolí). Podle přístupu k této energii můžeme rozlišit tři skupiny jejích uživatelů.

Vysoká magie
Čarodějové a theurgové se zabývají studiem magie a pomocí této energie dokážou pozoruhodné věci. Jejich mysl dokáže magii tvarovat tak, aby vytvořila přesně to, co potřebuje. Pro zvládnutí tohoto náročného umění je mnohdy zapotřebí roků studia a zvládnout vše, co magie nabízí je téměř nemožné. Proto vznikají specializované skupiny, které studují jednotlivé aspekty magie.
Obecná magie - je předstupněm ke studiu skutečné magické vědy. Stejně, jako se musíte nejdříve naučit sčítat, než budete moci řešit polynomické rovnice, musíte ovládnout poměrně triviální umění obecných kouzel. Jejich účelem většinou bývá pomoci v různých situacích (odemknout zámek, dešifrovat zprávu, ...) a také zajistit, aby mág zůstal živým mágem (magické štíty, odhalení jedu v jídle, ...).
Nekromancie - obecně považovaná za temnou magii. V poslední době však několik odvážných čarodějů našlo v tomto umění cesty, jak využít energii ne ke způsobování zranění, ale k jeho léčení, ne k oživování nemrtvých, ale k jejich likvidaci, ne k proklínání, ale ke snímání kleteb. Lze v zásadě říci, že nekromancie je uměním ovládat životní energii a mrtvou i živou hmotu. I přesto jsou však předsudky velké a pokud někomu řeknete, že jej uzdravíte s použitím umění nekromancie, zřejmě bude zírat jako muchomůrka, pokud okamžitě neuteče.
Démonologie - další umění, které nemá právě dobrou pověst. Oproti nekromancii však právem, jelikož vyvolávání démonů většinou nemůže být tolerováno. Démonolog dokáže kreslit magické obrazce, sloužící k jeho ochraně před démony, ale i k mnoha dalším, s démony nesouvisejícím, účelům. Démony pak vyvolává ze tří důvodů - jako služebníky, kteří za něj mají bojovat, či jej chránit, aby od nich získal informace, či speciální služby, nebo aby je začaroval do předmětu či osoby, jako prokletí (ne jen v záporném smyslu). Čaroděj ovládá techniky, jak démony ovládat a jak s nimi jednat a také se přiučil něčemu z magie démonů. Tato magie je však nebezpečná a není stavěná pro užívání smrtelníky, takže uživatele může ničit fyzicky i psychicky.
Časoprostorová magie - velice oblíbený obor dávající uživateli moc nad prostorem a časem. Čaroděj dokáže zpomalovat, či zrychlovat běh času i deformovat rozměry prostoru, nebo se teleportovat na vzdálená místa. Obecně je tento obor považován za asi nejvariabilnější umění vysoké magie.
Energetická magie - velice oblíbená, především mezi mladšími mágy s dobrodružnou povahou. Umožní využívat moc tepelné, elektrické a světelné energie i fyzické síly. Čaroděj dokáže s těmito silami velmi účinně pracovat, od ohřátí polévky po roztavení meče, od ochlazení horkého čaje po vytvoření ledového mostu přes jezero, dokáže zaměřovat blesky na cíl, nebo rozdrtit předměty na prach. Vždy však musí pamatovat, že magie neslouží jen k ničení.
Iluzionistická a materiální magie - ke sloučení těchto oborů došlo poměrně nedávno. Iluzionistická magie dokáže vytvářet nehmotné objekty - iluze, zatímco materiální magie dokáže jediné - stvořit hmotu. Sloučením těchto umění se tak otevřel nový rozměr magie. Je libo skvěle vykovaný meč, nebo raději "ubrousku prostři se"? Materiální magie je však stále velice energeticky náročná (hmota = obrovské množství energie), takže aby mohl mág stvořit večeři pro sebe a další dva společníky, musí obětovat značné množství svého denního přídělu magické energie (a teď myslím obyčejnou, ne typickou večeři o sedmi chodech, jak bývá na některých univezitách zvykem).
Mentální magie - se specializuje na kouzla působící na mysl inteligentních bytostí. Dokáže číst myšlenky, způsobit ztrátu paměti nebo třeba vyvolávat halucinace. Mentální magie má také jisté útočné možnosti, jako přímé útoky na mysl, vypalování vlastní energie jiných mágů, nebo její kradení. Tyto útoky většinou způsobují zvláštní, psychické zranění, které nelze léčit běžnými prostředky.

Bojová magie
Bojoví mágové jsou pravým opakem čarodějů. Zatímco čaroděj studuje všechny možné efekty a důsledky svého počínání, bojová magie je spíše intuitivní a mnohem méně variabilní. Bojový mág se učí kouzla podobně, jako například bojová umění - jako série chvatů, při nichž zná přesný výsledek svého počínání. Tento druh magie je velmi rozšířený a něco z umění bojové magie zná i mnoho válečníků, zlodějů a hraničářů. Bojová magie se rozděluje na dvě cesty - cestu mága a cestu bojovníka. Cesta mága obsahuje různé útočné a obranné magické techniky i cesty, jak posílit fyzické atributy. Cesta bojovníka se poté specializuje především na přímé využití v boji pomocí vylepšených bojových technik či fint.

Šamanismus
Mnoho čarodějů šamany pohrdá, protože jsou považováni za barbary. Šamanská magie využívá různých rituálů, především zaměřených na moc elementů a síly přírody. Rituální podstata kouzel má především dva efekty. Seslání většiny kouzel trvá mnohem delší dobu, ale na druhou stranu se tímto procesem akumuluje značné množství dodatečné energie, takže důsledky většinou skutečně stojí za to. Nutno podotknout, že sílu rituálu musí šaman udržet, jinak se mu nepodaří kouzlo ovládnout a magie může mít katastrofální důsledky. Prosté zapálení ohně pod kotlíkem se může změnit v lesní požár. Proto bývá šamanská magie někdy nazývána magií divokou. Šamani jsou také proslulí jako výborní léčitelé.

Psychotronické schopnosti
Dodnes není jasné, zda tyto schopnosti souvisí s magickou energií, či nikoli. Jedná se o vrozené schopnosti podobné magii, jako je telepatie, telekineze a podobně. Nebylo však zjištěno, že by tyto schopnosti "odčerpávaly" magickou energii uživatele.

Diskuse pro článek Kionská magie:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile10.gif./] [.smile04.gif./] [.smile01.gif./] [.smile05.gif./] [.smile06.gif./] [.smile08.gif./] [.smile09.gif./] [.smile02.gif./] [.smile03.gif./] [.smile07.gif./]
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?

Mořský had


TOPlist

Add to Google
Taria
Dračí Doupě 2